Nie ładnie!
A gdzie kilka słów i przepisów o obowiązkach kierowcy wobec rowerzystów.
))